ECDL výuka a zkoušky na AHOL SOŠ

Vlastimil MrázekAktuality ze školy

V rámci školního roku 2020-21 probíhalo školení ECDL nejprve formou odpoledních vyučování. Během COVID-19 probíhalo také on-line školení přes program Cisco Webex. Vyučované moduly byly například:

  • M2 – Používání PC a správa souborů (OS WINDOWS)
  • M3 – Textový editor (MS WORD)
  • M4 – Tabulkový kalkulátor (MS EXCEL)
  • M5 – Databáze (MS ACCESS)
  • M6 – Grafické možnosti PC a způsoby a možnosti elektronické prezentace (MS POWERPOINT)
  • M7 – Služby informační sítě (MS OUTLOOK)

Aktivně se těchto ECDL školení účastnilo celkově 47 žáků. Z toho 43 žáků u zkoušek uspělo a získali ECDL certifikát.

Celkem žáci v tomto školním roce úspěšně zvládli 76 ECDL modulů.

 

Děkuji za účast na hodinách.

Mgr. Bc. Vlastimil Mrázek, DiS.
ECDL Tester