Exkurze – Kulturní Praha

Vlastimil MrázekAktuality ze školy

Ve dnech 13. a 14. dubna se uskutečnila kulturní exkurze do Prahy. Této exkurze se účastnily třídy 2. a 3. ročníku oboru Pedagogické lyceum AHOL-Střední odborné školy se svými třídními učiteli.

Na programu prvního dne byla prohlídka Národního muzea, ve kterém studenti navštívili mimo jiné i expozice Okna do pravěku, Zázraky evoluce a Moderní dějiny moderních dějin. Následovala návštěva divadelního představení Vzpoura lásky klasického autora z období romantismu Lope de Vegy v Divadle na Vinohradech. Druhý den žáci absolvovali prohlídku Národní galerie, ve které nejvíce času strávili u expozice obrazů z první republiky.