Sociální činnost v terénu

Vlastimil MrázekAktuality ze školy

Co dělají studenti oboru Sociální činnost na AHOL – Střední odborné škole? Například v pondělí 23. října byli v rámci předmětu Učební praxe studenti třetího ročníku v denním centru pro seniory SILOE. S klienty tohoto centra Slezské Diakonie upekly naše studentky perníček a zahrály hry na procvičení paměti.