Bionická ortéza v odborné praxi žáků oboru vzdělávání Ortoticko-protetický technik

sos_aholŠkolní projekty

Název projektu: BIONICKÁ ORTÉZA V ODBORNÉ PRAXI ŽÁKŮ OBORU VZDĚLÁVÁNÍ ORTOTICKO-PROTETICKÝ TECHNIK
Poskytovatel: Statutární město Ostrava
Doba realizace: 4/2020 – 3/2021
Částka: 500.000,- Kč

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje oboru vzdělávání 53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik (4letý studijní obor zakončený maturitní zkouškou), který má škola zapsaný v rejstříku škol MŠMT od šk.r. 2017/18.

Vzhledem k tomu, že v současné době poptávka po absolventech tohoto oboru dle zpětné vazby odborníků velmi roste, absolvent najde na trhu práce zcela jistě uplatnění. Absolventi se uplatní na odborných protetických pracovištích, kde pod odborným dohledem ortotika-protetika budou poskytovat činnosti v rámci léčebné a rehabilitační péči spočívající v navrhování, zhotovování a opravování protetických pomůcek na základě indikace lékaře v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.

S ohledem na postup digitálních technologií (robotizace a automatizace) v oboru ortopedická protetika bude stále více potřeba odborných pracovníků vzdělaných v této problematice s cílem zajistit mezioborovou spolupráci a komunikaci mezi protetickými pracovišti, zdravotnickými zařízeními, prodejnami a výdejnami zdravotnických potřeb a dalšími pracovišti, kde všude mohou absolventi oboru najít uplatnění.

Ortopedická protetika je medicínsko-technický obor zabývající se indikací, výrobou a aplikací sériově vyráběných a individuálně zhotovovaných ortéz, protéz, epitéz, ortopedické obuvi a adjuvatik. Je oborem vysoce interdisciplinárním, který v poslední době zaznamenává výrazný technický rozvoj

Klíčové aktivity projektu:

  • Kvalitní zmapování současného stavu ortoptických pomůcek používaných ve zdravotnictví v rámci celosvětového měřítka a specificky potom v rámci ČR.
  • Návrh vhodného jednoduchého řešení bionické ortézy alespoň ve dvou variantách ze kterých bude vybrána optimální varianta. Tuto aktivitu budou dozorovat odborníci z praxe mající v této oblasti zkušenosti (mechanická konstrukce bionické ortézy, elektronická stránka a řízení ortézy) a dokážou žáky motivovat a odborně vést.
  • Vytvoření 3D modelu vybrané optimální varianty bionické ortézy. Žáci umí se 3D systémem pracovat jíž nyní a umí vytvářet samostatně 3D modely dílů a sestav. Rovněž dozorují odborníci z praxe.
  • Výroba dílů navržené konstrukce bionické ortézy. Žáci provádí 3D tisk na 3D tiskárně. Některé díly budou vyrobeny externími firmami..
  • Sestavení vyrobených dílu do celku bionické ortézy a její odladění..
  • Realizace ovládání pohybů bionické ortézy. Výstup projektu – bionická ruka bude sloužit jako odborná výuková pomůcka nad rámec ŠVP. Projekt umožní ověřit výstup u lidí s handicapem, kteří jsou klienty firmy jednoho z odborníků z praxe. Tato skutečnost představuje záruku širšího dopadu výstupu projektu.

Veškeré aktivity budou realizovány pod dohledem odborníků z praxe.

Projekt tím pomůže seznámit žáky oboru ortoticko- protetický technik se trendem v této oblasti ortoptických pomůcek ve zdravotnictví a prakticky se podílet na jejich inovacích.