Erasmus+: Učíme se podnikat v Evropě

sos_aholŠkolní projekty

Název projektu:
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce – Národní agentura Erasmus+
Doba realizace: 9/2017 – 8/2019
Částka: 25.250 EUR

Projekt je zaměřen na rozvíjení základních a průřezových dovedností – podnikavosti, jazykových dovedností, digitálních kompetencí a používání inovativních pedagogických přístupů. Našimi partnery jsou Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle (PL), Stredná odborná škola Námestovo (SK) a ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE „FEDERICO FLORA“ z Pordenone (IT).

Vycházíme ze situace, že školy, resp. absolventi škol při nástupu do praxe jsou často kritizováni, že do praxe přicházejí zpravidla s dobrou teoretickou průpravou, ale ve zvýšené míře postrádají odborné kompetence nutné pro praxi, jako např. kompetence komunikativní, jazykové, sociální, občanské, schopnosti řešit problémy aj. Z tohoto dlouhodobého problému je možné odvodit, že posílení výchovy k podnikavosti a k podnikání, kdy si mohou žáci procvičovat výše uvedené konkrétní kompetence na konkrétních případech, událostech, např. v simulovaném prostředí žákovského minipodniku, ale i v reálných podmínkách v rámci odborných praxí je více než přínosné.

Do projektu budou zapojeny cca 12členné skupiny žáků čtyř středních škol (Česko, Slovensko, Polsko a Itálie) ve věku 15-19 let. Každá skupina žáků založí žákovský minipodnik, který bude vykonávat činnost po celou dobu realizace projektu pod vedením vybraných pedagogů – koučů. Zaměření jednotlivých podniků: cestovní kancelář, bistro, catering a marketingová a reklamní agentura. Členové budou v rolích majitelů i zaměstnanců, vyzkouší či různé pozice – obchod, marketing, účtárna, PR, apod, – podle zaměření.

Partneři si rozhodnou, jakým způsobem budou činnost minipodniku vést. Projekt bude v podstatě pilotním ověřováním a po skončení bude vedením jednotlivých škol rozhodnuto, zda získané poznatky zařadí do vzdělávacích programů v rámci povinné výuky nebo formou nepovinného předmětu či volnočasové aktivity. Minipodniky budou po celou dobu projektu spolupracovat – zejména s využitím elektronické komunikace (skype, e-mail, FB). Vytvoří společnou webovou stránku (v jazyce partnerství – angličtině), na kterou budou vkládat informace o aktivitách svých minipodniků, videa, prezentace, fotografie. Vybraní žáci se vzájemně navštíví v rámci krátkodobých výměnných pobytů (5 dnů). Během těchto návštěv budou si budou reálně prezentovat činnosti svých minipodniků, navštíví firmy mladých podnikatelů (absolventů svých škol), poznají školu, rodiny i region partnerů. Společnými výstupy budou e-knihovna rozdělena na 4 národní sekce, do kterých budou žáci i pedagogové vkládat dokumenty a odkazy vztahující se k oblasti podnikání, a to jak z oblasti legislativy a literatury, tak i příklady dobré praxe, úspěšné nápady mladých podnikatelů apod., e-slovníček ekonomických a podnikatelských pojmů a dokumentární film o projektových aktivitách s anglickými titulky na Youtube.