Komunikace v třídním kolektivu

Michal BalašAktuality ze školy

V měsíci říjnu byl v prostorách AHOL – Střední odborné školy realizován preventivní program určený pro žáky prvních ročníků všech oborů. Program byl realizován s podporou Moravskoslezského kraje v rámci projektu Prevence rizikových projevů chování a ve spolupráci s Poradnou pro primární prevenci v Ostravě.

Studenti prvních ročníků společně pracovali na zvýšení sociálních kompetencí a komunikačních dovedností v třídním kolektivu za pomocí skupinové a kooperativní výuky, zážitkové pedagogiky a interaktivních prožitkových technik a her.